MULTIMODÁLIS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK JAVÍTÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN

A trieszti kikötő és 9 fős partnersége, köztük a Mahart Container Center és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület  2018. január 23-án támogatási kérelmet nyújtott be a Közép-európai szállítmányozás hatékonyságának javítása érdekében az Interreg CENTRAL EUROPE Program felhívására, melyet a program monitoring bizottsága 1.959.750 Euro, azaz egymillió-kilencszázötvenkilencezer-hétszázötven euro összegű 85%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélt. A projekt 2019.04.01-jén vette kezdetét.


A közép-európai szállítmányozási ágazat továbbra is olyan kihívásokkal küzd, melyek akadályozzák annak versenyképességét. Az intézményi keret széttöredezettsége a kikötők, az intermodális logisztikai csomópontok és a közintézmények között, valamint az árufuvarozók és a logisztikai csomópontok közötti elégtelen összehangoltság mind negatívan befolyásolják a multimodális szállítás költségeit, idejét és megbízhatóságát. A közúti szállítás a leggyakrabban használt szállítási mód, amely összeköti az egyes kikötőket a szárazföldi célállomásokkal, ezáltal növelve az üvegházhatású gázok kibocsátását.
A COMODALCE projekt célja az együttműködés és az összehangoltság javítása Közép-Európában a multimodális fuvarozásban érintett felek között az innovatív információs és kommunikációs rendszerek alkalmazásával. A projekt összegyűjti a multimodális szállítási folyamatokat generáló legfontosabb kikötőket és vasúti terminálokat, valamint az üzemeltetőket. A partnerek elemzik a jelenlegi helyzetet és stratégiákat készítenek az összehangolt multimodális szállítmányozás javítása érdekében. A stratégiákat kísérleti tevékenységekben tesztelik, amelyek jelentősen javítják a transznacionális multimodális szállítmányozási ágazat hatékonyságát és versenyképességét azáltal, hogy optimalizálják annak szállítási költségeit, idejét és megbízhatóságát. A stratégia és a kísérleti projektek az átfogó logisztikai lánc javítását, gyakorlati, kézzelfogható és végfelhasználó-orientált eredményeket vált ki.

Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program

Projekt rövid címe/száma: COMODALCE/CE1455

A projekt célja: Multimodális szállítmányozás összehangoltságának javítása Közép-Európában

A projekt teljes költségvetése: 1.959.750 Euro

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület költségvetése: 200.300 Euro

A Mahart Container Center költségvetése:176.200 Euro

A projekt időtartama: 2019.04.01-2022.03.31

Bővebb információ: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COMODALCE.html